Чембер ленти, скоби и катарами за чембероване

 

 

Чембер лента PP 12mm x 0,5mm 
Чембер лента PP 8mm x 0,5mm
Чембер лента PET 12мм х 0,6мм
Чембер лента PET 15,5мм х 0,7мм
Автоматични чембер машини
Чемберовъчни машини
Обтегачи
Скоби за чембер
Катарами за чембер

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

TOP