Хартии за кроялни

Предлагаме различни видове хартия за кроялни в размери от 101см до 220см 

 • Плотерна подлепваща хартия / различни грамажи
 • Плотерна неподлепваща хартия  / различни грамажи
 • Плотерна неподлепваща хартия / различни грамажи
 • Плотерна хартия с подлепване за ръчно чертане / различни грамажи
 • Плотерна хартия неподлепваща за ръчно чертане / различни грамажи
 • Подложна хартия / различни грамажи
 • Перфорирана хартия / различни грамажи
 • Разделителна хартия / различни грамажи
 • Фолиa за плотер / различни грамажи
 • Картон за кройки / различни грамажи
 • Пластика на листове (термоустойчива) Картон за кройки
 • Сублимираща хартия/ различни грамажи

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

TOP